Domácí úkoly

Domácí úkol na pátek 25. 5. - sloupeček z českého jazyka - papír.

Domácí úkol na pondělí 21.5. a následující dny: vybrat si pěknou báseň min. o 2 slokách (lépe o 3-4) a naučit se ji zpaměti recitovat. Znát i název básně a jejího autora. 

Prosím, procvičujte s dětmi příklady na násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.

Děti mají přinést knihu přečtenou za měsíc duben / květen.

 

Pro rodiče

 
 
 Vzhledem k tomu, že se blíží tradiční recitační soutěž, prosím, abyste pomohli dětem s výběrem vhodné básničky, kterou se mají naučit recitovat zpaměti. Na konci května se uskuteční školní kolo a 3 nejlepší recitátoři z celé školy se zúčastní oblastního kola ve Strži u Dobříše (11. června).
 
Ve Školníčku mají děti hodnocení za měsíc duben - prosím, pročtěte si ho s nimi.
 
Ve fotogalerii najdete fotky z pátečního programu o vodě - s dětmi pracovala paní Blanka Marvanová z VHS Dobříš.
 
Děti dostaly do Školníčku pozvánku na možnost jet na výstavu do Národní galerie.
 
PRVOUKA - zabývali jsme se bezpečností při jízdě na kole a v autě - prosím, zda byste mohli tuto naši teorii uvést s dětmi do praxe (jistě to tak děláte 🙂 ):
Kolo - má být správně vybavené, vždy přilba, jezdíme vpravo, za sebou, ukážeme včas změnu směru jízdy, nejezdíme po chodníku ani po přechodu, na silnici mohou děti jen v doprovodu dospělého.
V autě - vždy se připoutáme, i když jedeme jen kousek, používáme autosedačku nebo podsedák.
 
 
Pokud bude hezké počasí, budeme chodit na tělocvik ven - prosím, aby děti měly sportovní obuv na ven a vhodné oblečení. Děkuji! 
 
 Prosím, aby si děti do školy nosily pravítko - zatím stačí klidně jen malé, co se vejde do penálu.
Prosím, aby děti měly v penálu gumu na gumování - často ji používají v matematice a naše 2 "erární" už nedostačují všem, kteří gumu nemají. Děkuji!
 
 Ve Školníčku mají děti malé písemné sebehodnocení na závěr každého týdne.
 
 

Týdenní plán

Plán učiva na týden 21. - 25. května

 

Český jazyk

Čtení / psaní

Matematika

Ostatní

Pondělí

Podstatná jména, slovesa - tvorba vět.

Jak se měli na pouti - čtení s porozuměním (Čítanka s. 134, PL)

S. 30

 TV - běh, štafeta

Úterý

 

SLOH - Popis pohádkové postavy

31 / 2, 3, 4

VV

 

Středa

Autodiktát.

Předložky - úvod (učeb. s. 82)

Poezie - tvorba rýmů.

Kritéria recitace.

S. 31/1, 4.

 

Čtvrtek

Opakování - pods. jména, slovesa, předložky.

Přepis do ŠS.

 

 Recitace.

Písmo Comenia Script

 S. 32

 

 PRV - Ekosystém potok - s. 60-61
 Pátek

Opakování

PS s. 28, 29

Písmo Comenia Script

S. 33

HV - Hudební nástroje.

 

Plán akcí

 

 

15. 5. v 18 hodin -  Fake news - beseda pořádaná spolkem Trnkový květ, z.s. - více info na stránkách školy

17. 5.  - orientační běh v anglickém parku (organizuje pro nás gymnázium)

20. 6. - Celodenní školní výlet do pražské ZOO (celá škola).

 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny - 26.-27.10.

Vánoční prázdniny - 23.12. - 2.1. (do školy se jde 3.1.)

Pololetní vysvědčení - 31.1.2018

Pololetní prázdniny - 2.2.2018

Jarní prázdniny - 5.-9.3.2018

Velikonoční prázdniny - 29.-30.3.2018

Závěrečné vysvědčení - 29.6.2018

Letní prázdniny - 2.7. - 31.8.2018

Školní rok 2018/2019 začne 3.9.2018

 

 

 

 

 

Rozvrh

 

8.30-9.15

9.30-10.15

10.35-11.20

11.30-12.15

12.25-13.10

Pondělí

 

ČJ

MAT

TV

TV

ČJ

Úterý

 

MAT

VV

ČJ

AJ

12.45

Středa

 

ČJ

MAT

PRV

ČJ

 

Čtvrtek

 

ČJ

MAT

PRV

AJ

ČJ

12.45

Pátek

 

ČJ

MAT

AJ / ČJ

HV

 

Paní učitelka

marketa_vyrez

Markéta Svobodová

Profesní portfolio:
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Učila jsem na základní škole v Praze, Staré Huti i obou dobříšských školách. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem měla možnost vyškolit se např. v genetické metodě čtení, absolvovala jsem kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a kurz a následnou letní školu matematiky podle profesora Hejného, což jsou přístupy, které jsou mi velmi blízké.

Co je pro mě při práci důležité:
Při své práci považuji za důležité budování a posilování dobrých vztahů, pozitivní přístup, radost, nadšení, vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení toho, čím žijeme. Preferuji aktivní učení, snažím se vycházet ze zkušeností dětí, které se vzájemně obohacují tím, co každé z nich zná, ví nebo umí a na tom stavíme dál, objevujeme svět společně. Vedu děti k aktivitě, kreativitě a spolupráci. Nezbytná je pro mě také otevřená komunikace a spolupráce s rodiči a celkově příznivé klima školy.

Fotogalerie

Zpět