Domácí úkoly

Domácí úkoly:

Na úterý 23. 4. - umět řadu slovních druhů, vč. přiřazení správného čísla (například slovesa - 5)

Do konce dubna - naučit se nazpaměť básničku na třídní kolo recitační soutěže (minimálně 12 veršů, tzn. 3 obvyklé sloky).

 

 

 

 

 

 

Pro rodiče

 
Ve středu 24.4. chceme s dětmi oslavit Den Země, a to vycházkou do lesa, kde pro ně bude mít připravený program pan lesník. Program bude na celé dopoledne, proto prosím, aby děti měly vhodné oblečení a obuv do lesa, pro jistotu pláštěnku (kdyžtak si na ní mohou sednout), batůžek se svačinou a pitím.
 
Další akce ke Dni Země se bude konat v pátek 26. 4.. Město Dobříš a Vodohospodářská společnost pořádají akci, která bude celý den probíhat na hřišti B. Němcové ("u kina"). Naše škola se aktivně připojila a bude se podílet na organizování některých aktivit - týká se to starších dětí. Pro naši třídu bude dopolední výuka probíhat dle rozvrhu a končit bude jako obvykle ve 12:15. Děti ale půjdou na tuto akci s družinou. Proto prosíme, abyste si děti ze školní družiny vyzvedli buď do 14:00, nebo v 16:30 po skončení zmíněné akce. Od 14.00 do 16.30 se bude družina účastnit programu ke Dni Země na hřišti B. Němcové. Děti, které mají v pátek pravidelný samostatný odchod na mimoškolní aktivity (skauti, ZUŠ..), dostanou předtištěný lístek, který odevzdají vyplněný a podepsaný rodiči v ranní družině Hance Farářové. Na základě tohoto lístku budou moci odcházet ze hřiště B. Němcové samostatně.
 
Na čtvrtek 25. 4. domlouvám přednášku archeologa, na kterou budu vybírat cca 30-50 Kč, vše upřesním v úterý.
 
Připomínám, že v úterý bude jako obvykle čtenářská dílna a že děti se mají naučit řadu slovních druhů, včetně přiřazení správného čísla k názvu.
A připomínám také dlouhodobý úkol - vybrat si básničku, kterou se děti naučí nazpaměť na třídní kolo recitační soutěže. Básnička by měla mít minimálně 12 veršů (3 obvyklé sloky).
 
Prosím, abyste se v šatně podívali do krabice se ztrátami a nálezy - stále se tam hromadí nejen oblečení, ale i krabičky od svačin, lahvičky, a další věci, které možná doma postrádáte.
 
 
Tip na procvičování vyjmenovaných slov:
 
 
 
 
 
 

Týdenní plán

Plán učiva na dny 15. - 19. dubna

 

Český jazyk

Čtení / psaní

Matematika

Ostatní

Pondělí

 

Teorie barev - modrá

Trojúhelník ve čtvercové mříži - uč. 78/4

VV

Úterý

Slovní druhy - podstatná jména

Teorie barev - červená

Biland - rozměňujeme na A-groše - uč. 79/1, PS 25/4

Pavučiny - PS 24/3

PRV - Velikonoce

Středa

Velikonoční dílny

Teorie barev - zelená

 

 

Čtvrtek

Velikonoční prázdniny

 

 

 

 Pátek

Státní svátek

 

   

 

Plán akcí

24. 4. - celoškolní projekt ke Dni Země

25. 4. - přednáška archeologa

26. 4. - Den Země na hřišti "u kina" - se školní družinou

2. 5. - orientační běh - pořádá pro nás místní gymnázium

7. 5. - návštěva knihovny - výměna knížek

15. 5.  - History park Ledčice

20. 6. - ZOO Plzeň - odjezd 8.00, návrat kolem 17. hodiny

25. 6. - Zeměráj Kovářov - odjezd 8.30, návrat kolem 14. hodiny

 

 

 

 

 

 

Rozvrh

 

8.30-9.15

9.30-10.15

10.35-11.20

11.30-12.15

12.25-13.10

Pondělí

 

ČJ

MAT

VV

AJ

Úterý

 

ČJ

MAT

ČJ

PRV

PRV

Středa

 

ČJ

MAT

TV

TV

         AJ

Čtvrtek

 

ČJ

MAT

ČJ

ČJ

 

Pátek

 

ČJ

AJ

MAT

HV

 

Paní učitelka

marketa_vyrez

Markéta Svobodová

Profesní portfolio:
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Učila jsem na základní škole v Praze, Staré Huti i obou dobříšských školách. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem měla možnost vyškolit se např. v genetické metodě čtení, absolvovala jsem kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a kurz a následnou letní školu matematiky podle profesora Hejného, což jsou přístupy, které jsou mi velmi blízké.

Co je pro mě při práci důležité:
Při své práci považuji za důležité budování a posilování dobrých vztahů, pozitivní přístup, radost, nadšení, vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení toho, čím žijeme. Preferuji aktivní učení, snažím se vycházet ze zkušeností dětí, které se vzájemně obohacují tím, co každé z nich zná, ví nebo umí a na tom stavíme dál, objevujeme svět společně. Vedu děti k aktivitě, kreativitě a spolupráci. Nezbytná je pro mě také otevřená komunikace a spolupráce s rodiči a celkově příznivé klima školy.

Fotogalerie

Zpět
« 1 z 2 »