Domácí úkoly

Domácí úkoly:

Na úterý 21. 5. - domácí úkol není - jen nezapomenout na zítra rozečtenou knížku

Na středu 22. 5. - matematika - pracovní sešit - 35/2

Na čtvrtek 23. 5. - domácí úkol není

Na pátek 24. 5. - domácí úkol není

 

 

 

 

 

 

 

Pro rodiče

 
Do konce tohoto týdne nebudu ve škole, ze zdravotních důvodů.
 
Připomínám, že v úterý bude jako obvykle čtenářská dílna.
 
Prosím, abyste se v šatně podívali do krabice se ztrátami a nálezy - stále se tam hromadí nejen oblečení, ale i krabičky od svačin, lahvičky, a další věci, které možná doma postrádáte.
 
 
Tip na procvičování vyjmenovaných slov:
 
 
 
 
 
 

Týdenní plán

Plán učiva na dny 20. - 24. května

 

Český jazyk

Čtení / psaní

Matematika

Ostatní

Pondělí

Emušáci - zvědavost

 

Práce s tabulkou - PS 34/5

Násobilkové obdélníky

VV

Úterý

Příslovce - úvod

SLOH - Píšeme svůj příběh

ČD 

Dělení se zbytkem - uč. 88/1

PS 35/2

PRV - Pravěk

Středa

Příslovce - PL

 

Dělení se zbytkem - PS 36/1-3

Násobení, uspořádání - uč. 90/2, 3

TV 

Čtvrtek

Slovní druhy 1-6 - opakování - PL

 

Školní kolo v recitaci

Síť krychle - uč. 87/1, 2

Barvení stěn krychle - uč. 89/1, 2

PS 35/1

 

 Pátek

Slovní druhy 1-6 - opakování - PL

 

Krychlové stavby a jejich přestavba - uč. 90/1

PS 37/5

Indické násobení - PS 37/4

HV

 

Plán akcí

23. 5. - školní kolo v recitaci

27. 5. - Oblastní kolo recitační soutěže ve Strži - jen pro postupující

          - Ukázka služebního policejního psa

31. 5. - Archeodílna

4. 6. - divadelní představení dramatického kroužku 1. ZŠ Dobříš - v kulturním domě

6. 6. - Vítek Hrbáček

20. 6. - ZOO Plzeň - odjezd 8.00, návrat kolem 17. hodiny

25. 6. - Zeměráj Kovářov - odjezd 8.30, návrat kolem 17. hodiny

 

 

 

 

 

 

Rozvrh

 

8.30-9.15

9.30-10.15

10.35-11.20

11.30-12.15

12.25-13.10

Pondělí

 

ČJ

MAT

VV

AJ

Úterý

 

ČJ

MAT

ČJ

PRV

PRV

Středa

 

ČJ

MAT

TV

TV

         AJ

Čtvrtek

 

ČJ

MAT

ČJ

ČJ

 

Pátek

 

ČJ

AJ

MAT

HV

 

Paní učitelka

marketa_vyrez

Markéta Svobodová

Profesní portfolio:
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Učila jsem na základní škole v Praze, Staré Huti i obou dobříšských školách. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem měla možnost vyškolit se např. v genetické metodě čtení, absolvovala jsem kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a kurz a následnou letní školu matematiky podle profesora Hejného, což jsou přístupy, které jsou mi velmi blízké.

Co je pro mě při práci důležité:
Při své práci považuji za důležité budování a posilování dobrých vztahů, pozitivní přístup, radost, nadšení, vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení toho, čím žijeme. Preferuji aktivní učení, snažím se vycházet ze zkušeností dětí, které se vzájemně obohacují tím, co každé z nich zná, ví nebo umí a na tom stavíme dál, objevujeme svět společně. Vedu děti k aktivitě, kreativitě a spolupráci. Nezbytná je pro mě také otevřená komunikace a spolupráce s rodiči a celkově příznivé klima školy.

Fotogalerie