Domácí úkoly

Písemné domácí úkoly:

Na úterý 19. 3. - matematika - pracovní sešit 12/5 - část

Na středu 20. 3. - český jazyk - pracovní sešit - 46/3 dole + na angličtinu - naučit se vyjmenovat dny v týdnu

Na čtvrtek 21. 3. - matematika - pracovní sešit - 14/2 (část) + nezapomenout knížku na čtenářskou dílnu

Na pátek 22. 3. - český jazyk - doplňování i/y - papír

 

 

 

Pro rodiče

V úterý 19. 3. půjdeme do knihovny - prosím, aby si děti do školy přinesly knížky na vrácení.
 
Děti mají ve Školníčku informace k akci Noc s Andersenem - v případě zájmu prosím odevzdat přihlášku do středy 20. 3. 
 
Každý čtvrtek máme čtenářskou dílnu - prosím, aby si děti nosily své rozečtené knihy - beletrii (ne encyklopedie a komiksy).
 
Tip na procvičování vyjmenovaných slov:
 
 
 
 
 
 

Týdenní plán

Plán učiva na dny 18. - 22. března

 

Český jazyk

Čtení / psaní

Matematika

Ostatní

Pondělí

Emušáci - radost

Sněhová královna - porovnání kniha / divadlo

Počítání s ciferníkem,  neposedové

uč. 66/1, 3, 5

PS 12/5, 6

PČ - šití - zadní steh

Úterý

Vyjmenovaný slova po V -povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý-

PS s. 46

Návštěva knihovny

Trojúhelník - obsah, obvod

Matematické kouzlo

Uč. 66/2, 67/2

PRV - Potrava - živiny, vitamíny

Středa

Opakování - slova s předponou vy-, vý- - psaní do ŠS

 

Běžné násobení trojmístného čísla - uč. 68/1

68/3, 4

TV - cvičení na nářadí

Čtvrtek

Downův syndrom

SLOH - Popis zvířete

ČD - Vztahy mezi postavami

Číselný výraz a krokování

Uč. 69/1, 2, 3, 4

PS 15/1, 3

 

 Pátek

Opakování

 

 

Matematický klokan

 

 

Plán akcí

29. 3. - Noc s Andersenem

8. - 17. 4. - třičtvrtletní konzultace ve třech

17. 4. - velikonoční dílny

24. 4. - celoškolní projekt ke Dni Země

15. 5.  - History park Ledčice

20. 6. - ZOO Plzeň - odjezd 8.00, návrat kolem 17. hodiny

25. 6. - Zeměráj Kovářov - odjezd 8.30, návrat kolem 14. hodiny

 

 

 

 

 

 

Rozvrh

 

8.30-9.15

9.30-10.15

10.35-11.20

11.30-12.15

12.25-13.10

Pondělí

 

ČJ

MAT

VV

AJ

Úterý

 

ČJ

MAT

ČJ

PRV

PRV

Středa

 

ČJ

MAT

TV

TV

         AJ

Čtvrtek

 

ČJ

MAT

ČJ

ČJ

 

Pátek

 

ČJ

AJ

MAT

HV

 

Paní učitelka

marketa_vyrez

Markéta Svobodová

Profesní portfolio:
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Učila jsem na základní škole v Praze, Staré Huti i obou dobříšských školách. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem měla možnost vyškolit se např. v genetické metodě čtení, absolvovala jsem kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a kurz a následnou letní školu matematiky podle profesora Hejného, což jsou přístupy, které jsou mi velmi blízké.

Co je pro mě při práci důležité:
Při své práci považuji za důležité budování a posilování dobrých vztahů, pozitivní přístup, radost, nadšení, vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení toho, čím žijeme. Preferuji aktivní učení, snažím se vycházet ze zkušeností dětí, které se vzájemně obohacují tím, co každé z nich zná, ví nebo umí a na tom stavíme dál, objevujeme svět společně. Vedu děti k aktivitě, kreativitě a spolupráci. Nezbytná je pro mě také otevřená komunikace a spolupráce s rodiči a celkově příznivé klima školy.

Fotogalerie